Nya bryggan på Herrö

NMK’s styrelse beslutade på ett extra styrelsemöte den 6 april att den yttre flytbryggan på Herrö var i så dåligt skick att den måste bytas ut. Om så inte skulle bli fallet såg vi oss tvingade att avlysa bryggan med tanke på säkerheten. Anbudsförfrågan gick till tre leverantörer där det vid anbudsgenomgången visade sig att Bryggkompaniet lämnat det fördelaktigaste priset.

Arbetet med att ta bort den gamla bryggan gjordes den 17 maj av Herröcheferna Stefan och Greger plus undertecknad.

Den 24 maj  kl. 07.00 levererades den nya bryggan till Söderby brygga varifrån den sedan förflyttades av Peter Blom till Herrö. Resan tog ganska exakt en timme. Där tog Stefan, Greger, Janne, Hampus inklusive undertecknad vid och kunde efter en hel del slit få den nya bryggan på plats.

Vi var alla nöjda med resultatet när arbetet avslutades på eftermiddagen. Som ni säkert kan se hade vi en fantastisk tur med vädret de dagar som arbetet utfördes.

Jag vill tacka alla som varit inblandade i arbetet med att byta ut bryggan. Att vi gjort det i egen regi har medfört att vi sparat en hel del pengar år klubben.

Ett speciellt tack till arbetsledningen Stefan och Greger.

 Rolf/Ordf.

[su_custom_gallery source=”media: 1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605″ link=”lightbox” width=”240″ height=”160″ title=”always”]

Lämna ett svar