Styrelsen

Styrelsen i Nynäshamns Motorbåtsklubb 2023-24

Patrik

Mats Ericsson

Ordförande

Grevgatan 20F
149 34  Nynäshamn
Tfn. : 070-843 5700
ordforande.nmk@outlook.com

Patrik Petersson

Vice Ordförande

Skolgatan 48
149 30 Nynäshamn
Tfn. : 070-595 2968
patrik.p65@gmail.com

Jack Eriksson

Sekreterare

Bryggargatan 9B
149 41 Nynäshamn
Tfn. : 076-858 3674
jackeriksson07@gmail.com

Uffe_1 Mia

Ulf Hägnevik

Hamnchef

Berghyllan 5
149 31 Nynäshamn
Tfn. : 070-671 6736
hamnchef.nmk@outlook.com

Hans Holmberg

Kassör/Administratör

Österängsvägen 41
141 91 Huddinge
Tfn. : 070-992 1253
kassor.nmk@outlook.com

Marie Clemmedsson

Suppleant

Lövlundsvägen 27B
149 30 Nynäshamn
Tfn. : 070-258 6931
miamarie56@gmail.com

Niclas Nyberg

Suppleant

Frejgatan 24
149 31 Nynäshamn
Tfn. : 073-866 2945
niclasnyberg@telia.com

Stefan Norberg

Vice Hamnchef

Hamngatan 11
149 31 Nynäshamn
Tfn: 072-801 2560
stefan.norberg@bahnhof.se

Jan Hammarbäck

Herröchef

Aktervägen 23
149 35 Nynäshamn
Tfn. : 073-621 5067
jan.hammarback@icloud.com

Peter Lindelöf

Vice Herröchef

Mimers Väg 7
148 33 Ösmo
Tfn. : 070-770 8569
peterl1956@hotmail.com

Robert Johansson

Varvschef

Vikingavägen 15
149 30 Nynäshamn
Tfn. : 073-952 4567
jax.a@hotmail.com

Kjell Blom

Vice Varvschef

Villagatan 104
149 41 Nynäshamn
Tfn. : 08 – 520 202 29
blomkjell@hotmail.com