Avgifter

2020-12-10
Avgiftsbeskrivning

Avgifter fr.o.m. verksamhetsåret 2023- 2024

Inträdesavgifter

Ungdom upp till 18 år 0 kr
18 år och äldre 500 kr

Årsavgifter

Aktiv medlem Har hamn-, varvsplats eller nyckel 500 kr
Stödjande medlem Har ej Hamn-, varvsplats eller nyckel 250 kr
Aktiv Hedersmedlem 25år i NMK. Har hamn-, varvsplats eller nyckel 250 kr
Stödjande Hedersmedlem 25år i NMK. Har ej hamn-, varvsplats eller nyckel 125 kr
SMBF (Saltsjön Mälarens BåtFörbund) 111 kr
Arbetsplikt för aktiv medlem (4 timmar á 150:-) 600 kr
Bryggkö 50 kr
Varvskö 50 kr

Hamnavgifter

Insats för bryggplats Engångsavgift till tidigare ägare 430 kr / breddecimeter
Bryggplats Årsavgift 50 kr / breddecimeter
Jolleplats Årsavgift, ej över 4 m 250 kr
Kanotplats Årsavgift i kanotstället 250 kr
Vinterbrygga För perioden 1 november till 15 april 20 kr / breddecimeter

Varvsavgifter

Varvsplats Gäller från 1 Oktober till 30 Juni 80 kr /m2
Sommarplats Gäller från 1 Juli till 31 Augusti 35 kr /m2

Övrigt

Straffavgift Missad bryggvakt 1000 kr + extra bryggvakt
Straffavgift Missad extra bryggvakt  se Stadgar §15
NMK:s Vimpel 200 kr
NMK:s Nyckel (Depositionsavgift) Nyckel Nr 1: 500 kr
Nyckel Nr 2: 500 kr
Nyckel Nr 3 & efterföljande: 1000 kr