Arkiv

Arbetsdagen på Herrö nu på lördag är inställd, vi återkommer med nytt datum.

Janne & Peter

2022-05-01

Arbetsdag på Herrö lördag 21/5

Att göra lista:

 • Förtöjningsbojar
 • Plocka ut hoppmatta
 • Badstegar
 • Montera ventiler
 • Klippa gräs (om behov)
 • Elda vid behov
 • Måla kätting + ankare
 • Måla bastun
 • Såga träd som är fällda sen tidigare och vindfällor
 • Vid stranden, städa kratta buskar/sly
 • Klä in stockar vid strand
 • Rensa & städa vid grillplatsen
 • Kontrollera alla hus, bastun, förrådet om det är behov av städning
 • Kolla kassetten i öppna spisen, tömma aska tvätta glasrutan
 • Städa wc tömma dasset
 • Kolla status på gasolen
 • Kontrollera brandvarnare och brandsläckare
 • NMK bjuder på korv med bröd & läsk ca kl 13-14
 • Anmälan till Janne 073 6215067 Peter 070 7708569
 • Senast 19/5

 Janne & Peter

2021-09-16

Arbetsdag på Herrö lördag 2/10

Att göra lista:

 • Ta upp alla förtöjningsbojar
 • Plocka ihop hoppmatta ställ in i förrådet
 • Ta upp alla badstegar, tvättas från påväxt
 • Hugga ved
 • Klippa gräs (om behov)
 • Laga linbanan
 • Elda vid behov
 • ta upp roddbåten och rampen
 • Måla kvarstående på vedbod/ förrådet
 • Såga träd som är fällda sen tidigare och ev vindfällor
 • Vid stranden, städa kratta ev klippa buskar/sly
 • Tömma vattentunnorna, vänd dom upp & ner
 • Ställ in utemöbler i förrådet
 • Rensa & städa vid grillplatsen
 • Kontrollera alla hus, bastun, förrådet om det är behov av städning
 • Kolla kassetten i öppna spisen, tömma aska tvätta glasrutan
 • Städa wc ev tömma dasset
 • Kolla status på gasolen
 • Kontrollera brandvarnare och brandsläckare
 • NMK bjuder på korv med bröd & läsk ca kl 13-14

 Greger & Janne

2021-08-17

Arbetsdag varvet lördagen den 4 september, Max 10 personer behövs
Arbetsdag Herrö lördagen den 2 oktober.

Städdagen i Maj 2021

                   

.   

2021-05-07

Arbetsdag på Herrö lördag 22/5
Att göra lista:
 Lägga i förtöjningsbojar
 Montera badstegar 2st på stora bryggan 1st på bastubryggan
 Måla vedbod/förråd och bastuhus
 Montera nya studsmattan med skyddsnät
 Kolla brandsläckare och brandvarnarna
 Montera nya bastukaminen
 Montera trall under de fasta borden
 Kontrollera alla hus städas vid behov
 Städa wc ev tömma dasset
 Kolla status på gasolen
 Lägg roddbåt och ramp vid stranden
 Stranden, städa kratta klippa buskar/sly
 Kolla alla vattentunnorna, hela, rena
 Bakom vedbod kratta gräs rensa sly
 Kolla kassetten i öppna spisen, tömma aska tvätta glasrutan
 Hugga ved
 Såga ner träd med motorsåg (vid behov)
 Dra ner ris/kvistar från skogen vänster om vedboden
 Elda ris och övrigt
 Inventarielista på verktyg och material även ta bilder (Greger & Janne)
 NMK bjuder på korv med bröd & läsk ca kl 13-14

Greger & Janne

2021-04-21
Arbetsdag på Herrö Lördag 22/05
Att göra lista:
Det kommer snart

2020-09-25
Arbetsdag på Herrö Lördag 3/10
Att göra lista:

 • Ta upp alla förtöjningsbojar
 • Plocka ihop hoppmatta ställ in i förrådet
 • Ta upp alla badstegar, tvättas från påväxt
 • Hugga ved
 • Såga ner träd/fällor med motorsåg (om behov)
 • Klippa gräs (om behov)
 • elda
 • Montera hönsnät på skorsten stora huset (fåglar boar)
 • Plocka virke från bastubryggan till stranden
 • Montera golvbrunn i bastun (Janne har koll)
 • Vid stranden, städa kratta ev klippa buskar/sly
 • Tömma vattentunnorna, vänd dom upp & ner
 • Ställ in utemöbler i förrådet
 • Rensa & städa vid grillplatsen
 • Kontrollera alla hus om det är behov av städning
 • Kolla kassetten i öppna spisen, tömma aska tvätta glasrutan
 • Städa wc ev tömma dasset
 • Kolla status på gasolen
 • Förslag på hur vi kan flytta på flotten
 • NMK bjuder på korv med bröd & läsk ca kl 13-14

 Greger & Stefan

2020-08-06

Intresseanmälan
Nynäshamns Motorbåtsklubb har fått möjligheten att arrendera en c.a 400 m² stor lada i direkt anslutning vårt varvsområde. Ladan är ouppvärmd. Tillgång till el och vatten kommer att finnas. Dock inte för yttre tvätt av båt eller större reparations- och underhållsarbeten. Storleken av båt inkl. vagn/trailer begränsas av dörrens storlek som är 4m hög och 3,5 m bred.
Vi vill med detta undersöka hos våra medlemmar om det finns intresse att förvara sin båt i ladan.
Kan vi inte fylla ladan med båtar kommer det, för våra medlemmar, att finnas möjlighet till vinterförvaring av såväl husbil eller husvagn.
Förhoppningsvis kan vi, om allt klaffar, nyttja ladan redan vintern 2020-21.
Återkoppla snarast på enklaste sätt till rolflennart@bredband.net om intresse finns för båt, husbil eller husvagn. Ange gärna också storleken på båten eller husbilen/husvagnen.
OBS! Ni förbinder er inte på något sätt med detta men det ger oss i styrelsen ett diskussionsunderlag för hur vi ska gå vidare.
// Styrelsen


2020-06-28
Herröfesten är i år inställd på grund rådande omständigheter.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-04-28
Arbetsdag på Herrö lördag 23/5
Vi träffas på bryggan utanför kroken senast kl 8:00
Ta på er oömma kläder eller arbetskläder.
Titta på att göra listan så ser ni vad det är för fina arbetsuppgifter.
Vi kommer att genomföra arbetsdagen i dessa Corona tider.
Vill uppmärksamma att alla ska följa vad Myndigheterna säger om Corona.
Det går även att åka bil ut och nyttja vår iordningställda parkering vid Herrö gård,
Därför är det jätteviktigt att ni som kommer ska meddela detta till Greger Knutas eller Stefan Persson.
Greger  073 4199853 greger.knutas@c4hus.se
Stefan 070 5484853 ps.persson@telia.com

Varmt Välkomna!

2020-04-01
Herrö
Klubben har nu iordningställt en ordentlig p-plats för dom som väljer att ta bilen till klubbholmen. Det finns plats för 3-4 bilar
För mer info se Herrö
Det finns plats för 3-4 bilar.

2019-04-22
Bryggvakts ersättare
Man måste vara medlem i någon av båtklubbarna NMK, Filip Holmes båtklubb eller NSS för att kunna vara bryggvakts ersättare.

2018-11-07
Badhusholmen landgång renovering

2018-05-25
Information GDPR NMK[690]

2017-05-26
Bottenduk utlånas utan kostnad
En bottenduk av fabrikat Cleanboat utlånas utan kostnad till medlem i klubben.
Bottenduken är av formatet 9,5×4 meter men kan med lätthet anpassas till mindre båt.
Duken är skänkt till klubben i samband med Change-projektet.
Är du intresserad så kontakta Staffan Boström 0708-57 84 89 för mer information.

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 25 november 2021 kl. 19.00
i NSS:klubbhus, Strandvägen. (Gamla huset)
Årsmötesförhandlingar enl. stadgar Kaffe med bröd serveras
Välkomna
Styrelsen
PS. I samband med mötet kan vimplar (200 kr) köpas. ___________________________________________________________________
Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Förslag till dagordning.
4. Frågan om mötets behöriga utlysning.
5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport.
7. Revisionsberättelse.
8. Beslut om ansvarsfrihet.
9. Behandling av förslag från styrelsen.
10. Behandling av förslag från medlemmar.
11. Val.
a. Val av Vice Ordförande för en tid av 2 år.
b. Val av styrelseledamot (Kassör) för en tid av 2 år.
c. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
d. Val av Herröchef för en tid av 1 år (fyllnadsval)
e. Val av Vice Herröchef för en tid av 2 år.
f. Val av Vice Varvschef för en tid av 2 år.
g. Val av Vice Hamnchef för en tid av 2 år.
h. Val av revisor för en tid av 2 år.
i. Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år.
j. Val av festkommitté för en tid av 1 år.
k. Val av valberedning för en tid av 1 år.
12. Fastställande av budget och avgifter.
13. Val av firmatecknare. Rätt att teckna klubbens post och bank. (justeras omgående).
14. Uppvaktning av Hedersmedlemmar.
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutning.

Herröfesten är i år inställd på grund av rådande omständigheter

ÅRSMÖTET INSTÄLLT

NMK Årsmöte som skulle hållas i Folkets hus den 26 november är inställt.

På grund av rådande omständigheter med pandemi och med den avrådan om att träffas i större sällskap har vi tagit beslutet att ställa in det ”fysiska” årsmötet.

För att verksamheten skall kunna gå vidare ser vi dock att ett antal beslut måste tas. Logga in och gå till året 2020. Där finns möjligheten att ta del av alla årsmötesdokumenten. Har du svårt att logga in kan du kontakta vår webmaster Hans Holmberg på telefon 0709-92 12 53  

Den som vill föra sin talan mot dessa redovisningar och/eller förslag skall göra det skriftligen till rolflennart@bredband.net senast den 10 december. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen var för sig. Först därefter kan styrelsen anses ha beviljats ansvarfrihet för året 2019-2020 och lagda förslag för året 2020-2021 ha godkänts.

Som ni märker tar vi till lite okonventionella metoder men tiden är sådan, att vi ser det som nödvändigt. Vi skall vara tydliga med att säga att en diskussion har förts med våra revisorer som har godkänt tillvägagångsättet. 

För Styrelsen

Rolf Lindqvist
Ordförande

20200715
Nu kan bastubryggan användas igen, men inte som förtöjningsplats för några båtar
//Styrelsen

2017-05-16
Nynäshamns Motorbåtsklubb hälsar sina medlemmar välkommen till vårens arbetsdag på Herrö.Vi träffas på kajen vid rökeriet den 20 maj kl. 08:00.
Vänligen meddela våra Herröchefer Stefan eller Greger, om ni tänker delta och om ni tar er dit själva eller vill ha skjuts.
Stefan P Tfn.070-548 48 53 eller ps.persson@telia.com
Greger K Tfn.073-419 98 53 eller greger.knutas@c4hus.se
De som tar egen båt har kanske plats för fler.
Välkomna
Styrelsen
Arbetsdag på Herrö lördag 20 Maj

Arbetsdag på Herrö Lördag 5/10

Att göra lista: Ta upp alla förtöjningsbojar Förrådet & bastu husen tvättning före målning (våren) Ta upp alla badstegar, tvättas från påväxt Hugga ved Såga ner träd med motorsåg elda Ta upp roddbåt & ramp Inventarielista på verktyg och material … Fortsätt läsa →

Sommarfest på Herrö 2016

Välkomna till årets Herröfest 30/7 Flora avgår i vanlig ordning 16:00 för dem som vill njuta av en härlig skärgårdstur utan att navigera själva. Välkomstdrink serveras i samband med Floras ankomst vid Gula Villan. Även i år kommer Gunde grilla vildsvin. … Fortsätt läsa →
Bryggan Herrö Nynäshamn Sjösättning

Nya bryggan på Herrö

NMK’s styrelse beslutade på ett extra styrelsemöte den 6 april att den yttre flytbryggan på Herrö var i så dåligt skick att den måste bytas ut. Om så inte skulle bli fallet såg vi oss tvingade att avlysa bryggan med … Fortsätt läsa →

Arbetsdagen på Herrö maj 2016

– 27 medlemmar deltog med energi och arbetslust i vårrustningen av Herrö – Nya bryggan försågs med träram. Angöringsöglor monterades. – Bojar monterades. – Ny skylt ”Nynäshamns Motorbåtsklubb” sattes upp – Nya vindskivor och ny takpapp samt ny avvattning på … Fortsätt läsa →

Erbjudande om DNA-märkning

SSF DNA-märkning – försvåra för tjuven Märk båtmotorn, drev och båtelektronik med SSF DNA-märkning – en stöldskyddsmärkning som innehåller både en unik DNA-kod och mikropunkter! Vi har fått ett erbjudande från SSF stöldskyddsföreningen om DNA-märkning av båtar och båtdelar. Vi … Fortsätt läsa →

Sommarfest på Herrö 1/8

NMK:s sommarfest på Herrö 1/8 2015 I år bjuder vi in till vildsvinsbuffe MENY Helgrillat, marinerat vildsvin Ljummen svamp, potatis­ & primörsallad Äppeltzatziki & lingonchutney Grönsallad med rädisor, färsk spenat & valnötter Hembakat bröd med timjansfärskost Vi bjuder på välkomstdrink … Fortsätt läsa →

Forskningsprojektet CHANGE

Vill du vara med och testa en helt giftfri mekanisk metod för att hålla båtbotten fri från påväxt? Under sommaren 2015 är det tänkt att forskningsprojektet CHANGE ska testa olika mekaniska alternativ till de traditionella båtbottenfärgerna tillsammans med båtägare i … Fortsätt läsa →
Bottenduk

Bottendukstest

  Uppdatering 13 mars! Efter förhandling med Cleanboatprotector har vi nu fått följande rabaterade priser på bottenduk (bortse från tidigare besked om nedläggning av kampanjen): Båtlängd Ordinarie pris NMK:s pris Båtar upp till 6,5 m 5 990:- 3 990:- … Fortsätt läsa →

IF Säker Hamn certifiering

Nu är Nynäshamns Motorbåtsklubb stolt certifierade som en Säker Hamn! Det ger dig som medlem rabatter på försäkringar. If:s Säker Hamn certifiering är en trygghetscertifiering av svenska småbåtshamnar. Certifieringen ställer krav på skydd mot öppen sjö, kontroll över andrahandsuthyrning och … Fortsätt läsa →

Herröfesten 2014

Här kommer bilderna från årets Herröfest! Detta innehåll är begränsat till inloggade medlemmar, vänligen Logga in till vänster. Är du medlem men inte har någon inloggning, Registrera dig så skickar vi dig ett lösenord.

Aktuellt 2013

Vi har inget Nyhetsbrev för tillfället, det kommer med tiden ! Alla medlemmar kan gå in och anmäla intresse för Nyhetsbrevet. Det går även att beställa ett lösenord, för att komma  åt vissa skyddade dokument på hemsidan. Frågor om hemsidan kan … Fortsätt läsa →

Herröfesten 2013

Bilder från Herröfesten 2013 Detta innehåll är begränsat till inloggade medlemmar, vänligen Logga in till vänster. Är du medlem men inte har någon inloggning, Registrera dig så skickar vi dig ett lösenord.