Arbetsdagar

Här ser du vilka arbetsdagar som är planerade för klubbens anläggningar.

varv-icon

Varvet

4 September
Samling vid Varvet Kl.09:00 !
Vi har behov av max 10 personer.
Kontakta Varvsansvariga
om ni har för avsikt att deltaga,
Varvschef Robert Johansson
Tfn. 073-952 45 67
E-post: jax.a@hotmail.com
Vice Varvschef Björn Ekström
Tfn. 070-641 98 98
E-post: bjorn.ekstrom53@gmail.com

anchor-icon

Herrö

2 Oktober
Vi träffas på bryggan utanför kroken senast kl 8:00
Kontakta Herröansvariga om ni har för
avsikt att deltaga, gör detta i god tid el. vid ev. övriga frågor.
Se Att göra listan
Herröchef Greger Knutas
Tfn. 073-419 98 53
E-post: greger.knutas@c4hus.se
Vice Herröchef Jan Hammarbäck
Tfn.  073-621 50 67
jan.hammarback@icloud.com

hamn-icon

Hamnen

Ingen planerad dag