Varvet

Varvsområdet Hammarhagen

Varvsområdet har en yta på ca. 4000 m2. Här finns det idag plats för 67st båtar. Området är inhägnat med två meter högt staket. Inne på varvet finns vatten och eluttag.

Ansvariga för varvet

Varvschef


Robert Johansson
Vikingavägen 15
149 30 Nynäshamn
Tfn.: 0739524567
jax.a@hotmail.com

Vice Varvschef


Kjell Blom
Villagatan 104
149 41 Nynäshamn
Tfn. : 08 – 520 202 2
blomkjell@hotmail.com

ANGÅENDE VARVET

 1. I varvsavgiften ingår endast vatten och elström för normal höst- och vårrustning.
 2. Arbetsplikt enligt § 18 i NMK:s stadgar.
 3. Båten skall vara ansvarsförsäkrad av varvsplatsinnehavaren.
 4. Innan uppdragning av båt, ta kontakt med varvschefen eller ta del av annonserad uppläggningsplan.
 5. Såväl upptagning som sjösättning och vinterförvaring sker helt på båtägarens egen risk och ansvar. Motorbåtsklubben ikläder sig inte ansvaret för skada vare sig på personal eller material.
 6. Att städa upp vid sin plats snarast efter sjösättning.
 7. Att ej ha någon elvärme på under vintern i båten.
 8. Att efter användande av elström draga ur el-kontakt ur el-central.
 9. Att återställa vattenslang efter användandet.
 10. Att hålla grindarna låsta.
 11. Det är förbjudet att förvara bensin, brännolja och gasol i båten under uppläggningstiden. Varken i båt eller i andra utrymmen inom varvsområdet får förvaras thinner eller andra lättflyktiga lösningsmedel, begärliga i berusningssyfte.
 12. Begagnade batterier och oljespill tas omhand av respektive båtägare.
 13. Om motorbyte skett skall den uttagna motorn omgående borttagas från varvsområdet av båtägaren.
 14. Att anmäla till varvschefen om något fel inträffat.
 15. Om inte varvsplats önskas nästkommande vinterperiod skall den sägas upp senast Juni månad. I annat fall debiteras avgift.
 16. Parkering på varvsområdet skall göras så brandgator är  fria.