Forskningsprojektet CHANGE

Vill du vara med och testa en helt giftfri mekanisk metod för att hålla båtbotten fri från påväxt?

Change-logoUnder sommaren 2015 är det tänkt att forskningsprojektet CHANGE ska testa olika mekaniska alternativ till de traditionella båtbottenfärgerna tillsammans med båtägare i Nynäshamns Motorbåtsklubb. Vill du vara med och testa en giftfri metod?

CHANGE söker nu frivilliga båtägare i Nynäshamn Motorbåtsklubb som vill ställa upp och testa de mekaniska metoderna under 2015. Att delta medför inga kostnader från båtägarens sida.

 

 

Om du är intresserad kontakta:
Tommy Öster
Miljöansvarig Nynäshamns Motorbåtsklubb
0705-73 28 64
t.oster@bredband.net