Miljö

Nynäshamns Motorbåtsklubbs ändamål är att verka för samarbete och trevnad, ökad sjösäkerhet samt tillvarata båtägarens intresse rörande bl.a. hamnar och uppläggningsplatser. Uppdaterad 2 januari 2017.

För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens och båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning av miljön.

Miljöplanen innehåller:

  • Miljöpolicy
  • Miljöregler
  • Avfallsplan
  • Handlingsplan vid miljöolycka

Läs Miljöplanen här