Start sida

Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

Landgång bryggan 2018-11-24

Avspärrning av Filips Holme
Filips Holmes Båtklubb kommer spärra av Filips Holme med “Ejdrar i betong” i syfte att förhindra parkering av fordon under sommaren.

Åtgärden ska påvisa att det inte är tillåtet att parkera på eller ta bilen till holmen. Kommunen har varit i kontakt med Polisen som kommer att vara uppmärksamma på biltrafik på gång-/cykelvägar i hela kommunen.

Avspärrningen kommer vara på plats varje år mellan 1 juni och 15 september och ska under den tiden betraktas som ett parkområde för människor utan bil att vistas på, resten av året är det tillåtet att lägga upp båtar för vinterförvaring.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Bankgiro: 325449-7
Org.nr: 812400-0525