Start sida

  • Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

Herröfesten är i år inställd på grund av rådande omständigheter

20200715
Nu kan bastubryggan användas igen, men inte som förtöjningsplats för några båtar
//Styrelsen

Hushållsavfall

Nynäshamns Motorbåtsklubb har en överenskommelse med
Nynäshamns kommun om att hushållsavfall från båtresan får
kastas i Gästhamnens sopcontainer på Frejas Holme.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Swish: 1231161801

Bankgiro: 5226-7820
Org.nr: 812400-0525