Start sida

Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

ÅRSMÖTET INSTÄLLT

NMK Årsmöte som skulle hållas i Folkets hus den 26 november är inställt.

På grund av rådande omständigheter med pandemi och med den avrådan om att träffas i större sällskap har vi tagit beslutet att ställa in det ”fysiska” årsmötet.

För att verksamheten skall kunna gå vidare ser vi dock att ett antal beslut måste tas. Logga in och gå till året 2020. Där finns möjligheten att ta del av alla årsmötesdokumenten. Har du svårt att logga in kan du kontakta vår webmaster Hans Holmberg på telefon 0709-92 12 53  

Den som vill föra sin talan mot dessa redovisningar och/eller förslag skall göra det skriftligen till rolflennart@bredband.net senast den 10 december. Dessa kommer sedan att behandlas av styrelsen var för sig. Först därefter kan styrelsen anses ha beviljats ansvarfrihet för året 2019-2020 och lagda förslag för året 2020-2021 ha godkänts.

Som ni märker tar vi till lite okonventionella metoder men tiden är sådan, att vi ser det som nödvändigt. Vi skall vara tydliga med att säga att en diskussion har förts med våra revisorer som har godkänt tillvägagångsättet. 

För Styrelsen

Rolf Lindqvist
Ordförande

Hushållsavfall

Nynäshamns Motorbåtsklubb har en överenskommelse med
Nynäshamns kommun om att hushållsavfall från båtresan får
kastas i Gästhamnens sopcontainer på Frejas Holme.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Swish: 1231161801

Bankgiro: 5226-7820
Org.nr: 812400-0525