Start sida

Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

Hushållsavfall

Nynäshamns Motorbåtsklubb har en överenskommelse med
Nynäshamns kommun om att hushållsavfall från båtresan får
kastas i Gästhamnens sopcontainer på Frejas Holme.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Bankgiro: 5226-7820
Org.nr: 812400-0525