Start sida

       

2017-11-13
Nu finns årsmöteshandlingarna på plats.

Hälsningar
Styrelsen

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 19.00
i NSS:klubbhus, Strandvägen. (Gamla huset)
Årsmötesförhandlingar enl. stadgar
Kaffe med bröd serveras
Välkomna
Styrelsen

PS. I samband med mötet kan vimplar (200 kr) köpas.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Förslag till
 4. Frågan om mötets behöriga
 5. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och
 7. Revisionsberättelse.
 8. Beslut om
 9. Behandling av förslag från
 10. Behandling av förslag från
  1. Val av vice Ordförande för en tid av 2 år.
  2. Val av styrelseledamot (Kassör) för en tid av 2 år.
  3. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.
  4. Val av vice Herröchef för en tid av 2 år.
  5. Val av vice Varvschef för en tid av 2 år.
  6. Val av vice Hamnchef för en tid av 2 år.
  7. Val av revisor för en tid av 2 år.
  8. Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år.
  9. Val av festkommitté för en tid av 1 år.
  10. Val av valberedning för en tid av 1 år.
 11. Fastställande av budget och
 12. Val av firmatecknare. Rätt att teckna klubbens post och bank. (justeras omgående).
 13. Uppvaktning av
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande

 

Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

Bryggvakterna 2017 är klara.
Skicka ett mail till nymk@bredband.net för att få reda på er bryggvakt.

Avspärrning av Filips Holme
Filips Holmes Båtklubb kommer spärra av Filips Holme med ”Ejdrar i betong” i syfte att förhindra parkering av fordon under sommaren.

Åtgärden ska påvisa att det inte är tillåtet att parkera på eller ta bilen till holmen. Kommunen har varit i kontakt med Polisen som kommer att vara uppmärksamma på biltrafik på gång-/cykelvägar i hela kommunen.

Avspärrningen kommer vara på plats varje år mellan 1 juni och 15 september och ska under den tiden betraktas som ett parkområde för människor utan bil att vistas på, resten av året är det tillåtet att lägga upp båtar för vinterförvaring.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Bankgiro: 325449-7
Org.nr: 812400-0525