Start sida

  • Välkommen till Nynäshamns Motorbåtsklubb

Herröfesten är i år inställd på grund rådande omständigheter

OBS                                                                           OBS
Yttre bastubryggan på Herrö är nu avstängd tillvidare
på grund av olycksrisken vi återkommer
med
information och åtgärder med det snaraste.
//Styrelsen

Hushållsavfall

Nynäshamns Motorbåtsklubb har en överenskommelse med
Nynäshamns kommun om att hushållsavfall från båtresan får
kastas i Gästhamnens sopcontainer på Frejas Holme.

Erbjudande från Skog & Trädgård AB till medlemmar i NMK

Bankgiro: 5226-7820
Org.nr: 812400-0525